eu_flagga.jpg

Varierad kunskap om möjligheterna inom EU

2012-05-09

Tre av fyra tillfrågade svenskar vet att de har rätt att stanna i minst tre månader i ett annat EU-land. Men två tredjedelar känner inte till att alla tullar avskaffats inom EU och 35 procent tror felaktigt att man som svensk medborgare måste ansöka om arbetstillstånd för att få jobba i ett annat EU-land. Det visar Kommerskollegiums enkätundersökning där 500 privatpersoner intervjuats.

Undersökningen visar att privatpersoners kunskap om sina rättigheter och möjligheter på EU:s inre marknad varierar och att den i vissa frågor är låg.

Mer information

Läs rapporten: Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Frågor om undersökningen besvaras av Tomas Lindell, 073-424 48 93.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies