Led_bulb.jpg

Var med och påverka tullfriheten för LED-ljuskällor

2012-11-29

Just nu pågår diskussioner om fortsatt tullfrihet för import av belysningsarmatur med LED-ljuskällor. Den europeiska branschorganisationen Digital Europe vill därför få in synpunkter från företag/hårdvarutillverkare som använder LED-ljuskällor i sina produkter (exempelvis bildskärms- och belysningstillverkare). Senast 4 december behöver de dina synpunkter.

Europeiska kommissionen uppmuntrar därför svenska företag som har intresse i dessa frågor att lämna sina synpunkter till Digital Europe.

Är detta en fråga för dig?

Fyll i dina svar i frågeformuläret 

och skicka till anna.h...@kommers.se senast den 4 december.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies