EU_USA.jpg

Var med och påverka framtida produktregleringar i frihandelsavtalet mellan EU och USA

2013-12-03

Kommerskollegium, Utrikesdepartementet och Teknikföretagen, bjuder in till en hearing 11 december. Syftet med hearingen är att fånga upp befintliga hinder i handeln med USA samt samla in svenska positioner för att få bästa resultat i pågående förhandlingar.Hearingen är kostnadsfri och inkluderar lunch och kaffe. Vi behöver din anmälan senast den 9 december.

Läs mer
Hearing: Var med och påverka framtida produktregleringar i frihandelsavtalet mellan EU och USA

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies