fartyg_containrar.jpg

Var med och påverka EU:s riktlinjer vid utredning om skyddstullar

2013-06-28

Fram till 31 juli kan du lämna synpunkter på förslagen till nya riktlinjer för EU-kommissionens beslut om skyddstullar. Arbetet med riktlinjerna ingår i en översyn med syfte att förändra regelverket kring EU:s skyddsåtgärder.

Det finns möjlighet att påverka fyra områden som EU-kommissionen tar ställning till inför beslut om skyddstullar. Dessa områden är unionsintresset, skademarginalen, val av analogt land samt tidsbestämmelser för åtgärderna. En utförligare beskrivning av riktlinjerna finns i frågeformuläret (se länk nedan).

EU-kommissionen kommer att ta ställning till de synpunkter som lämnas och sedan vid behov revidera förslagen till riktlinjer.

Kommerskollegium har under våren skrivit synpunkter på hur regelverket kring skyddsåtgärder kan förbättras. Förslagen, som presenteras i ett antal policypapper, hittar du i länken nedan.

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies