USA-Sverige-w.jpg

Var med och förbättra handeln mellan Sverige och USA

2018-04-25

Vilka problem och hinder finns det i handeln mellan Sverige och USA? Det kommer att diskuteras vid ett möte mellan de båda länderna. Mötet planeras äga rum 23 maj i Washington och företag i Sverige har nu möjlighet att lämna synpunkter och önskemål inför mötet.

Under mötet kommer bland annat svenska företags upplevda problem att göra affärer med och i USA att tas upp. Problemen kan gälla handel med varor och tjänster samt investeringar. Syftet med mötet är att hitta lösningar för att ta bort hindren och underlätta för företagen.

Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att inför mötet fånga upp företagens upplevda handelshinder och svårigheter i handeln med eller i USA. Även övriga frågeställningar som representanter för svenskt näringsliv anser är viktiga att de lyfts i dialogen med amerikanska företrädare ska undersökas. Informationen från företag kommer att användas som underlag för dialogmötet mellan Sverige och USA.

Om ditt företag stött på något hinder för handeln beskriv problemet tydligt, gärna på engelska. Frågor som kan fungera som stöd när ditt företag ska ge en problembeskrivning:

  • Vilka varor, tjänster eller investeringar är berörda?
  • Gäller företagets problem någon specifik lag eller reglering?
  • Har ditt företag själv eller med hjälp av svenska ambassaden eller EU-kommissionen  redan tagit upp problemet med de ansvariga myndigheterna i USA?  Om så är fallet, har det gett något resultat?

Skicka synpunkter och information om upplevda hinder till anna.sab...@kommers.se senast 14 maj 2017. Eventuella frågor besvaras av ämnesråd Anna Sabelström som även nås på telefon 08-690 4843. Du kan också använda dig av en enkät som finns att ladda ner här.

Läs mer Vad är ett handelshinder

 

 

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies