tjanstedirektivet-last.jpg

Vägledning om tjänstedirektivet uppdaterad

2015-01-22

Många myndigheter och kommuner behöver ta hänsyn till EU:s tjänstedirektiv när de beviljar tillstånd, utövar tillsyn eller utformar föreskrifter. Kommerskollegiums uppdaterade vägledning ger stöd i det arbetet.

EU:s tjänstedirektiv syftar till att handeln med tjänster ska underlättas inom EU. Det omfattar bland annat tjänster inom IT, redovisning, bygg och hantverk samt hotell- och restaurang. I Sverige är tjänstedirektivet genomfört i lagen om tjänster på den inre marknaden.

Kommerskollegiums vägledning Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner syftar till att vara ett stöd för myndigheter, länsstyrelser och kommuner när de exempelvis ska bevilja tillstånd eller utöva tillsyn över tjänsteverksamhet.

Mer information

Tjänstedirektivet - så påverkas myndigheter och kommuner

Läs mer om hur Kommerskollegium ger stöd till myndigheter och kommuner

Frågor om vägledningen besvaras av Ola Valois, Kommerskollegium:
Tel: 08- 690 48 25
E-post: ola.v...@kommers.se

Myndigheter är även välkomna att kontakta Kommerskollegiums EU-helpdesk i inremarknadsfrågor:

Tel: 08-690 49 80
E-post: euhel...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies