eu_flagga.jpg

Vägledning hjälper myndigheter att följa EU:s varuförordning

2013-01-31

En vara som säljs i ett EU-land får normalt också säljas i alla andra EU-länder. I vissa fall får medlemsländerna ha nationella produktregler, till exempel för att skydda hälsa och säkerhet. Om en vara inte lever upp till dessa krav ska myndigheter följa en viss rutin när de hindrar en vara från att säljas. Hur det ska gå till utvecklas i en ny vägledning från Kommerskollegium.

Företag som säljer varor inom EU ska kunna räkna med fri rörlighet för sina produkter. När de hindras ska det vara tydligt varför. Företag ska också kunna räkna med att myndigheter följer en viss procedur när det gäller kontakter och kommunikation med berörda företag. Proceduren som myndigheter i alla EU-länder måste följa regleras i EU:s varuförordning.

- Vi vill uppmärksamma myndigheter och kommuner på deras skyldighet att hålla sig till denna procedur om en vara inte uppfyller kraven och därmed måste hindras. Vi hoppas att vägledningen ska förenkla och förtydliga speciellt för de tjänstemän som arbetar med tillsyn och kontroll av varor, säger Iness Hadji, utredare vid Kommerskollegium.

Det finns flera olika regelverk för varuhandel inom EU. Vägledningen klargör under vilka förutsättningar just varuförordningen blir aktuell. En förutsättning är att regelverket för en vara är icke-harmoniserat, det vill säga lämnar utrymme för nationella särregler.

Det är viktigt för myndigheter att kunna bedöma om de ska tillämpa varuförordningen eller andra EU-rättsakter.

Kommerskollegium är kontaktpunkt för varor i Sverige. Det innebär att det är till Kommerskollegium som myndigheter och kommuner som upptäcker varor som inte uppfyller kraven och därmed måste hindras enligt proceduren i varuförordningen, ska skicka sina beslut. Kommerskollegium underrättar i sin tur Europeiska kommissionen.

Mer information:

Frågor besvaras av:

Iness Hadji, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 02
E-post: iness....@kommers.se

Anna Sabelström, Kommerskollegium
Tel: 08-690 4843
E-post: anna.sab...@kommers.se

Myndigheter och kommuner är välkomna att vända sig till Kommerskollegiums helpdesk med EU-rättsliga frågor:

Telefon: 08-690 49 80
e-post: euhel...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies