Statistik.gif

Utrikeshandeln fortsatte sjunka under årets tredje kvartal

2013-12-16

Varuexporten har haft en negativ utveckling under flera kvartal. Redan andra halvåret 2012 började den sjunka avsevärt. Exportnedgången fortsatte under tredje kvartalet 2013 men utvecklingen mattades av något jämfört med tidigare kvartal. Under de tre första kvartalen 2013 minskade Sveriges export av varor och tjänster med 5,2 procent jämfört med motsvarande period 2012. Under samma period minskade importen med 5,8 procent. Det framkommer i Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel de tre första kvartalen 2013.

Sveriges export av varor minskade under årets tre första kvartal med 8,1 procent jämfört med motsvarande period 2012. Importen minskade samtidigt med 8,5 procent.

Tjänsteexporten har hittills fortsatt att utvecklas positivt och ökade något under årets tre första kvartal.

Exporten av varor till andra EU-länder minskade 7,2 procent. Exporten till länderna utanför EU med minskade med 9,4 procent.

Export och import av de flesta stora varugrupper minskade under årets tre första kvartal. Undantaget var livsmedel där exporten fortsatte att öka, på samma sätt som under finanskrisen 2008/2009. Tredje kvartalet 2013 ökade såväl export som import av fordon. Ökningen i exporten av lastbilar, 28 procent, var särskilt stor.

Sveriges export av tjänster ökade under årets tre första kvartal med 2,0 procent, medan importen av tjänster ökade med 2,7 procent.

Mer information

Läs rapporten Sveriges handel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 1-3 kvartalen 2013

Frågor om rapporten besvaras av
Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08 – 690 48 49
E-post: petter...@kommers.se

Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad finns på: www.kommers.se/statistikblad

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies