inre_marknad_stjarnor.jpg

Utbildning i inremarknadsrätt för statstjänstemän

2013-06-05

Statstjänstemän har möjlighet att fördjupa sig i EU-rätten avseende fri rörlighet. Det är Kommerskollegium och Sieps som arrangerar heldagskurser, som fokuserar på inremarknadsrätten.

Kurserna riktar sig till jurister och handläggare som vid tillämpning eller i föreskrivande verksamhet kommer i kontakt med EU:s regler om fri rörlighet för varor, eller berörs av EU:s regler om fri rörlighet för arbetstagare, tjänster och etablering.

Närmaste kurs:

Inremarknadsrätt – Fri rörlighet för varor: 2 april


Mer information:

Läs mer och anmäl dig på Sieps webbplats:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies