Making-green-trade-happen_nyhetsbild.jpg

Utan tjänster – ingen handel med miljövaror

2014-09-02

För att verkligen underlätta för handeln med miljövaror behöver inte bara tullarna tas bort, hindren för tjänstehandeln måste också tas bort. Det är slutsatsen i Kommerskollegiums rapport ”Making Green Trade Happen”.  Rapporten bygger på intervjuer med företag som exporterar och importerar miljövänliga varor.

I somras började EU och ett antal medlemsländer i WTO att förhandla om hur man ska underlätta global handel med varor som främjar miljön, t ex vindkraftsgeneratorer och vattenreningsfilter. Förhandlingarna har hittills fokuserats på att ta bort tullar på de s. k miljövaror. Kommerskollegiums rapport visar att det inte finns någon knivskarp gräns mellan handeln med varor och tjänster. Många gånger efterfrågar kunderna en paketlösning som innehåller både varor och tjänster. Detta är mycket tydligt inom miljöområdet. I rapporten identifieras ett flertal tjänster som är oumbärliga för handeln med miljövaror. Exempel på sådana tjänster är installationstjänster, teknisk testning, utbildning och konsumentanpassning.

- Om företagen hindras att sälja sina tjänster blir de därmed också hindrade att sälja varorna. Därför anser vi att länderna ska ta ett helhetsgrepp och förhandla både om liberalisering av handeln med miljövaror och tjänsterna som är kopplade till miljövarorna, säger Camilla Prawitz, utredare på Kommerskollegium.

Till rapporten Making Green Trade Happen

 

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies