fartyg_containrar.jpg

Uppdaterat skolmaterial om varför vi handlar med omvärlden

2014-08-19

Alltid undrat vad protektionism innebär? Intresserad av att veta vilka som är Sveriges viktigaste exportvaror och jämföra med Brasilien, Kina samt Ryssland? Vilken funktion fyller Världshandelsorganisationen (WTO) egentligen? Kommerskollegiums skrift "Varför handlar vi med omvärlden? riktar sig till gymnasieskolan och svarar på dessa frågor och många därtill.

Texten som i korthet beskriver varför vi handlar, hur handeln påverkar vår vardag och vad som reglerar den, har nu fått en ansiktslyftning. Nya aktuella siffror och diagram har förts in och skapat ett dagsaktuellt undervisningsmaterial.

Som ett komplement till "Varför handlar vi med omvärlden?" finns övningsfrågor och en lärarhandledning. I häftet med övningsfrågor varvas enklare flervalsfrågor med mer avancerade gruppdiskussioner om bland annat tjänstehandelns betydelse och hur handel och hållbar utveckling hänger ihop.

Mer information

Läs "Varför handlar vi med omvärlden?"

Beställ klassuppsättning av "Varför handlar vi med omvärlden?"

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies