staltull.jpg

USA inför stål- och aluminiumtullar mot EU

2018-05-31

EU:s undantag upphör. Fredag 1 juni inför USA 25 procents tull på stålprodukter och 10 procent på aluminiumprodukter från EU.

-  Det är ytterst olyckligt att USA inför tullar på stål- och aluminiumimport från EU. Beslutet skadar såväl USA som EU och hela världshandeln och leder till motåtgärder från EU:s sida. Ingen vinner på en upptrappning av åtgärder och motåtgärder, varken konsumenter eller företag på någon sida Atlanten, säger Anna Stellinger, generaldirektör för Kommerskollegium. 

- Särskilt oroande är att USA nyligen inlett en undersökning för att analysera om import av fordon och fordonskomponenter kan riskera USA:s nationella säkerhet. Det var samma förfarande som ledde till stål- och aluminiumtullarna. Om USA efter en sådan utredning tullbelägger även fordonsimporten, kan vi räkna med att spänningarna kommer öka i världshandeln.

Läs mer om vad som gäller på Kommerskollegiums stål- och aluminiumportal

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies