varlden-globala-vardekedjor.jpg

USA är Sveriges största exportland - tjänsterna blir allt viktigare

2013-05-13

Världshandeln ändrar karaktär. I en ny rapport analyserar Kommerskollegium vad det betyder för frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA. I rapporten redovisas handelsstatistik som visar USA-exportens betydelse för Sverige och att runt 60 procent av Sveriges och EU:s export till USA består av tjänster.

Sedan det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) kom till 1947 har handelsförhandlingar bedrivits på ungefär samma sätt. Förändringar i handelsmönstren kräver nya synsätt och förändrade prioriteringar. I rapporten presenterar Kommerskollegium förslag på hur nya perspektiv skulle kunna prägla frihandelsförhandlingarna mellan EU och USA.

OECD:s nyligen presenterade databas över handelsflöden kastar nytt ljus på handelns ekonomiska betydelse. 60 procent av EUs export och 62 procent av Sveriges export till USA består av tjänster. USA seglar dessutom upp som Sveriges största exportland.

- Trots att vi exporterar mest till Norge och Tyskland visar det sig att USA är det land som har störst betydelse för svensk export. Amerikansk efterfrågan betyder alltså mer för den svenska ekonomin än vad vi tidigare sett, säger Lena Johansson, generaldirektör för Kommerskollegium.

Kommerskollegium har i flera utredningar visat hur världshandeln ändrat karaktär. Idag exporteras en vara inte längre från en fabrik i ett land för konsumtion i ett annat land. Istället är produktionen av varor och tjänster uppdelad i arbetsmoment som utförs i olika delar av världen. Detta brukar kallas för globala värdekedjor.

 

Mer information:

 

Frågor om utredningen besvaras av:

Per Altenberg
E-post: per.alt...@kommers.se
Tel: 08-690 4926

Olle Grünewald
E-post: olle.gr...@kommers.se
Tel: 08-690 4873

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies