fjader.jpg

Tullfria insatsvaror från 1 januari 2015

2015-01-09

Den 1 januari 2015 uppdaterade EU listan över de jordbruks- och industrivaror som tullfritt kan importeras till EU från ett tredje land. Genom tullfriheten får företag inom EU tillgång till råvaror, halvfabrikat och komponenter som inte finns tillgängliga eller inte tillverkas inom unionen.

Företagen ansöker själva om tullfrihet på vissa varor som de behöver för sin tillverkning. Om EU beviljar en ansökan om tullfrihet kan den utnyttjas av samtliga importörer inom EU och gäller oavsett vilket land varorna exporteras från. Varorna blir fullständigt eller delvis tullfria.

En förutsättning för tullfri import är dock att varorna är insatsvaror och ingår i vidare tillverkning inom EU. För vissa varor kan även krav kring användning ställas. Det kan dessutom finnas en gräns för hur stor mängd av en vara som kan importeras tullfritt, en så kallad kvot. För mängder utöver den tullfria kvoten gäller den ordinarie tullen. För att utnyttja en tullkvot gäller principen om "först till kvarn".

Mer information

Frågor besvaras av Camilla Östlund, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 16
E-post: camilla....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies