online%20survey.jpg

Synpunkter om pågående frihandelsavtalsförhandlingar välkomnas

2016-12-16

Frihandelsavtalsförhandlingar pågår mellan EU och Tunisien och även mellan EU och Mexiko. EU-kommissionen är intresserad av att samla in detaljerade synpunkter på handel, investeringar och bredare ekonomiska relationer mellan EU och dessa länder från företag och alla andra berörda aktörer.

Svenska företag och andra näringslivsaktörer som bedriver affärer eller är intresserade av Tunisien och/eller Mexiko har möjlighet just nu att bidra med synpunkter till Kommissionens arbete med att ta fram, bland annat, prioriteringar angående de ovannämnda förhandlingarna.

Synpunkterna samlas genom enkäter som fylls i online här:

  • Mexiko  - deadline 25 januari 2017
  • Tunisien - deadline 22 februari 2017

EU lanserade frihandelsavtalsförhandlingar med Tunisien i oktober 2015. Syftet med förhandlingarna är att bygga på det befintliga associationsavtalet och upprätta ett djupt och omfattande frihandelsområde.Förhandlingarna med Mexiko lanserades i juni 2016 och syftar till att modernisera det befintliga ekonomiska partnerskapsavtalet.

Ambitionen är att förhandla fram breda avtal där inte bara avveckling av tullar ingår, men även frågor som icke-tariffera handelshinder, tjänster, investeringar och offentlig upphandling.

För frågor kontakta:
Anamaria Deliu (Tunisien)
Tel: 073-424 49 13
e-post: anamari...@kommers.se

Faraz Davani (Mexiko)
Tel: 08-690 49 33
e-post: faraz....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies