Statistik.gif

Sveriges varuhandel ökade starkt trots dämpad tillväxt

2011-09-19

Svensk export visade en fortsatt kraftig utveckling första halvåret 2011. Detta trots att ekonomin bromsade in hos många av våra stora handelspartner. Även importen ökade starkt första halvåret 2011.

Ökningstakten i Sveriges utrikeshandel har dock dämpats jämfört med 2010 års kraftiga utveckling. Trots avmattningen visade utrikeshandeln en fortsatt stark tillväxt. Första halvåret 2011 ökade varuexporten med elva procent och importen med tio procent jämfört med motsvarande period 2010.

Även handeln med tjänster ökade jämfört med första halvåret 2010. Både tjänsteexporten och tjänsteimporten ökade med vardera fem procent. Detta resulterade i att nettohandeln med tjänster ökade med sex procent.

Utvecklingen för Sveriges export är starkt beroende av den ekonomiska utvecklingen i omvärlden, framförallt i våra stora handelspartner på den inre marknaden. Den uppkomna situationen i Europa och världen kommer sannolikt påverka Sveriges utrikeshandel.

Även om den svenska exponeringen mot de mest krisdrabbade länderna är ganska liten påverkas handelsutvecklingen framförallt av hur våra viktiga handelspartner Tyskland, Storbritannien, Norden och USA klarar utvecklingen.

Varuexporten utvecklades starkt både till länder inom och utanför EU första halvåret 2011. Särskilt stor var ökningen till Tyskland, Nederländerna, Belgien, och Ryssland.


Läs rapporten Sveriges utrikeshandel första halvåret 2011 här


Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 49
E-post: petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 73
E-post: olle.gr...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies