e_handel.jpg

Sverige lämnar synpunkter på franskt lagförslag om mellanhänder på internet

2016-02-15

Sverige har nu lämnat sina synpunkter på ett franskt lagförslag som handlar om att reglera mellanhänder (till exempel sociala medier, sökmotorer och marknadsplatser) på internet. Lagförslaget innebär bland annat att mellanhänderna måste ge information om hur de rankar varor och tjänster i annonser eller sökningar, en sorts konsumentlagstiftning.

Sveriges hållning är att det franska förslaget riskerar att störa EU-kommissionens initiativ för att främja en digital inre marknad i Europa. I det initiativet ingår bland annat en undersökning av mellanhändernas roll. Sverige anser också att befintliga EU-regler borde vara användbara för att hantera de eventuella problem som kan uppstå när mellanhänder förmedlar varor och tjänster.

- Den typen av tjänster som mellanhänder levererar är till sin natur gränsöverskridande, och det blir problematiskt om olika medlemsländer reglerar tjänsterna olika, säger Cedric Housset, utredare vid Kommerskollegium.

Även EU-kommissionen hade synpunkter på det franska lagförslaget. Dessa, liksom de svenska, framfördes till Frankrike i EU:s remissprocedur för nationella e-tjänsteregler.

Mer information

Läs mer om EU:s remissprocedur och Kommerskollegiums roll

Läs om Kommerskollegiums nya vägledning för anmälningsproceduren för tekniska föreskrifter

Frågor besvaras av Cedric Housset, utredare vid Enheten för handel och tekniska regler:

Tel: 08-690 49 57
E-post: cedric....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies