lakare.jpg

Sverige tar bort diskriminerande regler om Europaläkare

2012-07-06

Den 1 juli slopades den svenska kategoriseringen Europaläkare. Det innebär att europeiska läkare i allmän medicin får samma benämning som sina svenska kollegor. Därmed får de också förutsättningar att arbeta på samma villkor som läkarna med svensk utbildning.

Läkare som vill arbeta i ett annat EU-land ska få sin utbildning erkänd där, något som regleras i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet. I direktivet delas specialister in i olika kategorier, för att länderna enklare ska kunna erkänna en yrkeskvalifikation.

– Genom de anmälningar vi får in till problemlösningsnätverket Solvit vet vi att läkare med utländsk utbildning ofta hamnar i kategorin Europaläkare, något som leder till bland annat ett sämre löneläge. Detta gör att det blir mindre attraktivt för utländska läkare att söka sig till Sverige, men också för svenska medicinstudenter att söka sig till utbildningar i andra EU-länder, säger Ola Landström, utredare vid Kommerskollegium.

– Yrkeskvalifikationsdirektivet tillåter dessutom bara en kategori inom respektive specialistområde, just för att undvika en uppdelning mellan utländska och inhemska läkare. Men i Sverige har det alltså funnits två sådana kategorier inom området allmänmedicin: specialist inom allmänmedicin och Europaläkare.

När den Europeiska kommissionen fick reda på de svenska reglerna inledde de ett så kallat överträdelseförfarande mot Sverige. För att undvika att hamna i EU-domstolen valde Sverige att ändra reglerna på området och ta bort kategorin Europaläkare. Detta innebär att läkare med utländsk utbildning nu kommer att få samma titel som läkare svensk-utbildade läkare: specialist i allmänmedicin.

Kommerskollegium bedömer att regeländringen kommer att göra det enklare för läkare med utländsk utbildning att jobba på samma villkor som läkare med svensk utbildning i Sverige. Därmed bidrar de ändrade reglerna också positivt till EU-medborgarnas rätt till fri rörlighet inom EU.

Mer information

Frågor besvaras av Ola Landström, Kommerskollegium

Tel: 073 424 48 25
E-post: ola.lan...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies