vag.jpg

Sverige kommenterar nederländskt förslag om FAME i dieselbränsle

2016-04-15

I en kommentar till Nederländerna har Sverige framfört kritik mot ett förslag om att tillåta högre halter än EU-standarden EN590 av FAME (ett sorts biobränsle) i dieselbränsle.

Sverige menar att förslaget riskerar att störa den inre marknaden genom att drivmedelsleverantörer kan behöva anpassa sig till olika nationella marknader. Förslaget kan även få negativa effekter för fordonstillverkare och transporttjänster, inte minst ur miljöhänsyn, anser Sverige. Detta eftersom dieselbränsle med höga halter av FAME riskerar att leda till igensättning av bränslefilter, vilket i sin tur kan leda till högre utsläpp av partiklar och kväveoxider.

– Detta är inte första gången regeringen kommenterar förslag om att tillåta högre halter av FAME i dieselbränsle än vad som är standard i EU. Om reglerna för hur olika drivmedel ska vara sammansatta skiljer sig för mycket i olika länder, kommer den inre marknaden att fungera sämre. Detta kan leda till högre kostnader både för företag och konsumenter, säger Cedric Housset, expert vid Enheten för handel och tekniska regler.

Den svenska kommentaren skickades till Nederländerna inom ramen för proceduren enligt EU:s anmälningsdirektiv för tekniska föreskrifter. Anmälningsdirektivet innebär att EU-länderna måste anmäla nationella förslag om regler för varor och e-tjänster till kommissionen enligt en särskild procedur – ett sorts europeiskt remissförfarande. På så vis blir det möjligt att förebygga hinder för den fria rörligheten.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies