euro_EUflagga.gif

Svar från Kommerskollegium om handel och utveckling

2011-09-02

Inför framtagandet av ett nytt så kallat Meddelande om handel och utveckling genomför Europeiska Kommissionen för närvarande en öppen konsultation med intresserade parter i civila samhället, bland företag och bland myndigheter. Kommerskollegium har som Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik svarat på konsultationen.

Du kan läsa vårat svar här

Konsultationen genomförs med hjälp av en webbenkät och deadline för att svara har nyligen förlängts till den 18 september 2011.


Mer information hittar du i vår tidigare nyhet


Frågor besvaras av Anna Graneli, Kommerskollegium

Tel: 08-690 48 72
E-post: anna.g...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies