motorvag.jpg

Seminarium om kompetens över gränserna

2011-09-16

18 oktober bjuder Kommerskollegium tillsammans med tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega in till seminarium om kompetensens internationella rörlighet. I fokus ligger företagens möjligheter att rekrytera och flytta personal över Sveriges gränser, såväl in i som ut ur landet.

Seminariet riktar sig till såväl företag som till myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med dessa frågeställningar. Syftet är att myndigheterna ska berätta vilka möjligheter som finns och vilka ändringar som är på gång samt att företagen ska kunna peka på de problem som finns kvar för myndigheterna att åtgärda.

Läs mer i inbjudan

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies