pass.jpg

Seminarium 19 mars: Personrörlighet i praktiken - företagens behov och konkreta hinder

2014-03-11

Att personer kan röra sig fritt över gränser har allt större betydelse för företagens internationella handel och deras konkurrenskraft. Kommerskollegium har nyligen publicerat två rapporter om personrörlighet och bjuder därför in till ett seminarium som fokuserar på företagens behov och vilka konkreta hinder EU-medborgare som flyttar till Sverige möter.

Till seminariet

Läs rapporten Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare
Läs mer om företagens behov av personrörlighet i rapporten Making Trade Happen

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies