e_handel.jpg

Seminarium 15 april: Utmaningar för den digitala handeln

2015-03-30

Teknikutvecklingen gör att e-handeln är i ständig om­välv­ning. Det gör att regelverket inte alltid hin­ner med. Välkommen till ett seminarium där Kommerskollegium presenterar en kartläggning av e-handelshinder inom EU. Vi pekar också på företagens globala behov av fungerande gränsöverskridande dataöverföring.

EU arbetar för att varor och tjänster ska kunna köpas och säljas utan omotiverade hinder – även digitalt. Men den föränderliga e-handeln gör att regelverket inte alltid hin­ner med. Hindren på e-handelsområdet kan vara både legala och av annan karaktär; de kan slå mot e-handeln i stort eller vara mer branschspecifika.

E-handeln är, liksom all handel, beroende av överföringar av digital information (data). Till och med tillverkning av varor bygger på att gränsöverskridande dataöver­föring fungerar smidigt, särskilt när produktionen är utspridd i olika länder i så kallade globala värdekedjor.

På seminariet den 15 april presenterar Kommerskollegium rapporterna

Mer information och anmälan

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies