eu-kommissionen.jpg

Samråd om reform av skiljeförfarande vid investeringsskyddstvister

2016-12-22

Europeiska kommissionen har den 21 december 2016 påbörjat ett offentligt samråd gällande en reform av skiljeförfarandet vid investeringsskyddstvister.

Syftet med samrådet är att samla in synpunkter från samtliga delar av samhället gällande utformningen av en framtida multilateral mekanism, inklusive ett eventuellt etablerande av en multilateral  permanent investeringsdomstol (Multilateral Investment Court, MIC). Samrådet sker online och kommer att pågå under tre månader. 

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter

För ytterligare information kontakta Jonas Hallberg jonas.h...@kommers.se 08-690 48 42

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies