Handslag_rott.JPG

Rysslands WTO-anslutning öppnar handelsmöjligheter för svenska företag

2012-03-28

Kommerskollegium har nyligen släppt en rapport om den ryska WTO-anslutningen. Intresset för anslutningen är stort bland svenska företag som är etablerade i Ryssland. Det ryska WTO-medlemskapet väntas träda ikraft under sommaren 2012.

Kommerskollegiums rapport, Rysslands WTO-anslutning – handelsmöjligheter för svenska företag, ger en översiktlig bild av de ryska åtagandena i och med WTO-anslutningen. Fokus ligger på hur anslutningen kan påverka intressen som är viktiga för svenskt näringsliv. Rapporten beskriver flera handelsområden: tullar, handelsprocedurer, exportskatter, tekniska regler, sanitära och fytosanitära åtgärder, handelspolitiska skyddsinstrument, subventioner, tjänstehandel, handelsrelaterade investeringsåtgärder (TRIMS), immaterialrätt och offentlig upphandling.

Intresset för WTO-anslutningen och relaterade handelsfrågor är stort bland svenska företag som är etablerade i Ryssland. I början av mars 2012 besökte Kommerskollegium Moskva för att presentera rapporten om den ryska WTO-anslutningen. Ett 60-tal representanter från olika svenska företag deltog under presentationen och det ställdes många frågor om betydelsen anslutningen.

Mer information

Ladda ner rapporten: Rysslands WTO-anslutning – handelsmöjligheter för svenska företag (PDF)

Frågor om rapporten besvaras av Johanna Heden, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 41
E-post: johanna...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies