Ryssland_medlem_WTO.jpg

Ryssland medlem i WTO

2012-07-23

Efter omröstning i den ryska duman och överhuset undertecknade Rysslands president Vladimir Putin, lördagen den 21 juli, Rysslands medlemskap i världshandelsorganisationen WTO. Medlemskapet träder ikraft den 22 augusti 2012. WTO:s medlemsländer beslutade redan på WTO:s ministerkonferens i december 2011 att välkomna Ryssland som medlem. Under våren har Ryssland arbetat för att göra sig redo för anslutningen.

I och med WTO-medlemskapet är Ryssland nu en del av ett regelstyrt och förhandlingsorienterat system som begränsar möjligheten till ensidiga åtgärder som kan störa handeln. En nivå av öppenhet i förhållande till omvärlden säkerställs dessutom genom att landet förbinder sig att inte tillämpa exportskatter över specifikt angivna nivåer på exempelvis virke och råolja. Vidare försäkrar Ryssland på en rad områden öppenhet och åtar sig att inte diskriminera utländska produkter och aktörer. WTO-medlemskapet skapar alltså lättnader och ökad förutsägbarhet för handeln på en rad områden.

Ryssland är Sveriges 14:e största exportmarknad och under 2011 exporterade Sverige varor för 27,6 miljarder kronor till Ryssland. På importsidan är Ryssland vårt sjätte största leverantörsland, med en import 2011 på 64,2 miljarder kronor.

Mer information

Läs mer om Rysslands WTO-anslutning

Ladda ner Kommerskollegiums rapport: Rysslands WTO anslutning-handelsmöjligheter för svenska företag

Tabell över Sveriges export och import med Ryssland fördelat efter varugrupper

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies