tullskylt.jpg

Protektionismen ökar trots internationella åtaganden

2012-09-17

Det totala antalet handelshindrande åtgärder i världen ökar och en allt större del av världshandel drabbas av åtgärderna. Detta framgår av tre nya rapporter om den globala utvecklingen av protektionism.

De handelshinder som har införts sedan den finansiella krisen bröt ut täcker idag nästan tre procent av världshandeln. De flesta typer av handelshinder som införts på varuområdet berör enligt rapporterna handelspolitiska skyddsinstrument (bland annat antidumpningstullar), tullhöjningar, importlicenser och tullprocedurer. På tjänste- och investeringsområdet handlar de flesta åtgärderna om restriktioner mot utländskt ägande och krav på att investeringar sker i partnerskap med inhemska företag.

Tillväxtekonomierna Argentina, Indonesien och Ryssland står, enligt EU-kommissionens rapport, för en stor andel av åtgärderna. Dessa har ofta ingått som en del i ländernas långsiktiga strategier i syfte att främja industriell uppbyggnad. Åtgärderna skiljer sig på så vis från dem som infördes av många länder direkt efter den finansiella krisen 2008-2009 som istället var mer kortsiktiga. WTO:s rapport visar samtidigt att EU tillsammans med USA och Australien är de mest flitiga användarna av anti-dumpningstullar.

Rapporterna kommer från WTO, EU-kommissionen och OECD och täcker perioden oktober 2011 till maj 2012. Efter utbrottet av den globala ekonomiska krisen 2008-2009 fanns det en samsyn bland länderna inom G20 att samfällt agera för att undvika protektionism som riskerade att förvärra krisen. Länderna gjorde därför ett gemensamt åtagande att avhålla sig från protektionistiska åtgärder. Detta åtagande har dock inte respekteras.

Kommerskollegium har sammanställt och kommenterat rapporterna.

Mer information:

Frågor besvaras av Sofia Persson, Kommerskollegium
E-post: sofia.p...@kommers.se
Tel: 08-690 48 32

Henrik Jonströmer, Kommerskollegium
E-post: henrik.jo...@kommers.se
Tel: 08-690 49 23

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies