Solvit-Sverige-2014.jpg

Problem med socialförsäkring och uppehållsrätt fokus för Solvit 2014

2015-05-27

Kommerskollegiums Solvitfunktion behandlade förra året nära 200 ärenden från personer och företag som fått problem med den fria rörligheten inom EU. De flesta ärendena rör socialförsäkring, uppehållsrätt och erkännande av yrkeskvalifikationer.

Solvit hjälper företag och privatpersoner som har fått problem när en myndighet hindrar deras fria rörlighet inom EU. Solvit analyserar om myndigheten har gjort rätt enligt EU-rätten. Ibland beror problemen på att myndigheten tillämpar EU-rätten på fel sätt. I andra fall att lagstiftningen i det aktuella landet strider mot EU-rätten.

86 procent av alla ärenden som Solvit hanterade under förra året gällde den fria rörligheten för personer. Ett exempel gäller en fransk medborgare som inte fick studera svenska för invandrare, sfi, vid kommunen. Detta på grund av att hon inte var folkbokförd i Sverige och inte hade ett personnummer. Men Solvit bedömer att EU-medborgare har rätt att studera sfi i Sverige, oavsett om de har ett personnummer eller inte.

- Vi har tagit upp en diskussion med kommunerna och flera av dem tar nu emot EU-medborgare utan personnummer på sfi-undervisningen, säger Lena Nordquist, samordnare för Solvit.

Företag som vänder sig till Solvit kan ha problem med tjänste- eller varuhandeln. Ett företag som Solvit hjälpte förra året säljer sjökortstjänster via en app. Företaget hade problem att få ut allmänna uppgifter från en polsk myndighet. Ett annat företag hade fått problem i Italien på grund av krav på märkning av smycken som myndigheten där ställde.

Solvit hjälper både företag och privatpersoner kostnadsfritt. För att Solvit ska kunna ta sig an ett problem ska det bero på ett myndighetsbeslut eller nationell lagstiftning. Solvit finns i alla EU-länder, samt Norge, Island och Liechtenstein och samordnas av Europeiska kommissionen. I Sverige är Solvit organiserat vid Kommerskollegium.

Mer information

Frågor om rapporten besvaras av:

Lena Nordquist, Kommerskollegium
Tel: 08–690 49 37
E-post: lena.no...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies