Siffror.jpg

Prisfall påverkar Sveriges utrikeshandel

2016-09-21

Sveriges totala export minskade med 0,7 procent under första halvåret jämfört med första halvåret 2015. Trots en volymmässig ökning av varuexporten på 3,7 procent blev det en värdemässig minskning av varuexporten med 1,1 procent. Varuimporten och tjänstehandeln utvecklades svagt jämfört med den starka tillväxten de senaste åren. Det visar Kommerskollegiums rapport om Sveriges utrikeshandel första halvåret 2016.

-  Sjunkande priser på olja och råvaror påverkar värdet både på import och export. Medan värdet på såväl export som import har minskat för de flesta stora varugrupper, har volymen samtidigt ökat säger Petter Stålenheim, ämnesråd på Kommerskollegium.

Totalt exporterade Sverige varor för 585 miljarder och importerade varor för 581 miljarder. Skog, mineral, kemi, energi och verkstad är varuområdena som alla visar upp en volymmässig exportökning. Särskilt stor har exportökningen varit för energivaror, men samtidigt har värdet av denna export minskat kraftigt. Även exportvärdet av skogs- och kemivaror minskade. Noterbart är att exporten av personbilar från Sverige ökade med 59 procent jämfört med första halvåret 2015. Även importen av personbilar ligger bakom en del av den 10-procentiga uppgången av Sveriges totala import från Tyskland.

Exporten av varor ökade främst till Nordamerika, medan importen av varor ökade från EU.

Tjänsteexporten ökade totalt med 0,3 procent. Trots den svaga utvecklingen ökade på tjänsteexporten till Norge med 7,1 procent. Stark tillväxt i tjänsteimporten från Japan (413 procent) vägde upp minskningen av import av tjänster från Norge. Totalt exporterades tjänster till ett värde av 291 miljarder och importerades tjänster för 252 miljarder under första halvåret.

Till rapporten

Frågor besvaras av:

Petter Stålenheim, 08-690 48 49, 073-424 48 49 och petter.st...@kommers.se

Olle Grünewald, 08-690 48 73 och  olle.gr...@kommers.se

Anna Graneli, 08-690 48 72 och anna.g...@kommers.se

Erik Dahlberg (om handel på EU:s inre marknad), 08-690 48 75 och erik.da...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies