Positivt besked till 220 000 svenska bilägare

2011-05-24

Den befarade tullhöjningen som skulle ha påverkat drivmedelspriset för ca 220 000 ägare till flexifuelbilar och för ca 700 etanolbussar uteblir. Detta tack vare EU:s Tullkodexkommitté i Bryssel som gav sitt stöd för de ansökningar som inlämnats av två svenska företag via Kommerskollegium till Europeiska kommissionen.

Ansökningarna gällde bearbetning under tullkontroll av importerad bioetanol till E85 och ED95 (bussbränsle) och behandlades vid ett möte i Bryssel den 23 maj 2011.

Bearbetning under tullkontroll är ett särskilt tullförfarande som innebär att man betalar tull för den färdigbearbetade varan inklusive bearbetningskostnader istället för den importerade råvaran. Importerad bioetanol har idag en mycket hög tullsats vid import till EU då varan är en jordbruksvara till skillnad mot bränsle som har en betydligt lägre tullsats.

Kan ditt företag använda sig av bearbetning under tullkontroll? Vill du veta mer om tullförfarandet bearbetning under tullkontroll?  Läs mer här 

Frågor besvaras av Maria Johem, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 54
E-post: maria....@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies