cross-border-movement.jpg

Personrörlighet gynnar svensk export

2015-03-26

Invandrade arbetstagare gör att den svenska exporten till deras hemländer ökar. Svensk export skulle därför gynnas ytterligare av att regler för visum och arbetstillstånd förenklades. Det konstaterar Kommerskollegium i en ny rapport.

Kommerskollegium visar att det finns ett positivt samband mellan personrörlighet från ett visst land till Sverige och Sveriges export till det landet.

"De här personerna kan till exempel hjälpa företagen att hitta lokala affärsnätverk och aktuell marknadsinformation. De vet också hur man ska hantera kulturella barriärer", säger Anna Graneli, utredare vid Kommerskollegium, som tillsammans med Magnus Lodefalk har författat rapporten.

Enligt Kommerskollegiums beräkningar är rekryteringen av ytterligare en person från ett visst land förknippad med en genomsnittlig ökning för företaget av tjänsteexporten till det landet med sex procent och varuexporten med fyra procent.

Rapportens slutsats är att ytterligare ansträngningar bör göras för att främja rörligheten för anställda och arbetstagare.

Sverige skulle exempelvis .kunna förenkla reglerna för visum och arbetstillstånd. Tillståndsprocessen för arbetstillstånd och processen för erkännande av yrkeskvalifikationer bör också förkortas och förenklas.

Åtgärder för att förenkla personrörligheten kan även göras internationellt, både inom ramen för internationella handelsförhandlingar om tjänster och inom EU, till exempel i arbetet med de EU-gemensamma reglerna för visering (viseringskodexen) och utstationerad personal.

Läs rapporten

Relaterade studier från Kommerskollegium

Seminarium

Rapporten presenteras vid ett seminarium i Stockholm den 31 mars 2015. Mer information och anmälan

Kontakt

Frågor besvaras av Per Altenberg, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 26
E-post: per.alt...@kommers.se

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies