flyttar_soffa.jpg

Personnummer skapar problem för EU-medborgare i Sverige

2014-02-26

Utan ett personnummer får EU-medborgare som flyttar till Sverige ofta problem att skriva på ett anställnings- och bostadskontrakt, men också få tillgång till många tjänster och funktioner i samhället. Det framgår av en ny rapport från Kommerskollegium som presenteras vid ett seminarium den 19 mars.

EU-medborgare ska kunna flytta fritt inom EU, enligt principen om den fria rörligheten. De får arbeta, starta eget, studera eller bara bo om de kan visa att de har tillräckligt med pengar för att kunna försörja sig.

Mycket fungerar bra för EU-medborgare som kommer till Sverige, men det finns utrymme för att förbättra situationen. Kommerskollegium har kartlagt vilka hinder som EU-medborgare möter i rapporten Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare.

Den svårighet som flest intervjuade lyfte fram under kartläggningen var problemen för EU-medborgare att folkbokföra sig och därmed få ett personnummer. Detta gör att det blir svårt att få tillgång till dels betald sjukvård, dels många andra tjänster och funktioner i samhället. Det kan vara allt från att teckna ett bostads- eller anställningskontrakt till att öppna bankkonto eller göra ärenden på nätet.

- Att inte komma åt de enskilda tjänsterna kan vid varje tillfälle vara ett irritationsmoment. Men när samma svårighet uppstår hos flera olika aktörer i vitt skilda situationer kan det uppfattas som ett verkligt hinder för en tillvaro i Sverige, säger Sofia Råsmar, utredare vid Kommerskollegium.

Andra problem som tas upp i rapporten är svårigheter för EU-medborgare att få sin yrkeskompetens prövad och erkänd i Sverige. Handläggningstiderna vid ansvariga myndigheter är vid flera tillfällen längre än vad som är tillåtet enligt EU-rätten.

- EU-länderna är skyldiga att se till att principen om den fria rörligheten fungerar, oavsett vem det är som lägger hinder i vägen. Vi vill med vår utredning uppmärksamma politiker, myndigheter och privata aktörer om omfattningen av problemen och hoppas att det kan leda till att EU-medborgare framöver får lättare att leva och arbeta i Sverige, säger Ilja Tykesson, utredare vid Kommerskollegium.

Att personer kan röra sig fritt över gränser har allt större betydelse för företagens internationella handel och deras konkurrenskraft, visar en annan rapport som Kommerskollegium publicerade förra året. Denna rapport, tillsammans med Att flytta till Sverige – hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare, kommer att presenteras vid ett seminarium den 19 mars 2014.
Till seminariet

Mer information:
Läs rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare

Läs om företagens behov av att personer kan flytta över gränser i rapporten Making Trade Happen - Business Perspectives on Cross-Border Movement of Persons

Läs vad hinder för den fria rörligheten kan handla om i Solvits årsrapport 2012

Frågor besvaras av:
Sofia Råsmar, Kommerskollegium
E-post: sofia....@kommers.se
Telefon: 08 690 4943

Ilja Tykesson, Kommerskollegium
E-post: ilja.ty...@kommers.se
Telefon : 08 690 4946

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies