kort.jpg

Påverka förslag på nya tullfria insatsvaror

2016-10-25

Nu finns en sammanställning över de insatsvaror som kan bli tullfria från den 1 juli 2017. Tillverkar ditt företag någon av varorna på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Kontakta Kommerskollegium senast 7 november för en vidare diskussion.

Varje halvår godkänner Europeiska rådet nya tullättnader i form av tullsuspensioner och tullkvoter för ett stort antal insatsvaror på begäran av företag inom unionen. En tullsuspension innebär att den normala tullen för en vara upphävs under fem år. En förutsättning för att en sådan tullättnad ska beviljas är att det inte finns någon tillverkning av en identisk eller liknande vara inom EU eller Turkiet. En tullkvot fungerar på liknande sätt, men gäller endast import av en begränsad kvantitet.

Kommerskollegium uppmanar därför dig som är producent att se över listan med förslag. Listan omfattar bland annat insatsvaror inom livsmedel, maskinindustrin, plast- och kemiindustrin och metall- och teknikindustrin. Observera att varubeskrivningen är på engelska.

Lämna in opposition

Finns din vara eller en liknande vara med på listan? Anser du i så fall att tullfrihet kan störa den egna tillverkningen? Då har du rätt att lämna in en opposition som kan leda till att tullsänkningen inte träder ikraft. Kontakta Fredrik Woods på Kommerskollegium senast den 7 november för en vidare diskussion.

Ansök om tullättnader

Du vet väl att du som importera råvaror eller andra insatsvaror kan ansöka om nya tullättnader i form av tullsuspension? Grundkravet är att varorna inte finns tillgängliga inom EU eller Turkiet.

Kontakt

Frågor besvaras av Fredrik Woods, Kommerskollegium
Tel 08-690 49 34
E-post fredrik...@kommers.se

Dokument

Läs mer

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies