flaggor.jpg

Påverka EU:s arbete för hållbar tillväxt och fler jobb

2012-06-05

EU:s arbete för att utveckla det europeiska näringslivet har intensifierats de senaste åren. Orsaken är en vilja hos EU-kommissionen att stärka EU:s konkurrenskraft samt att få ner arbetslösheten.

Men vad ska göras för att få fart på tillväxten och minska arbetslösheten? Den frågan ställer Europeiska kommissionen i ett så kallat offentligt samråd där EU:s näringsliv (exempelvis företag och branschorganisationer) men även medborgare, uppmanas att ge sin syn på vilka åtgärder som kan vara bra för produktiviteten inom näringslivet. Det kan vara idéer på hur e–handeln kan förenklas, tillgången till riskkapital kan förbättras eller hur forskning och nya uppfinningar kan stimuleras. Det kan också vara förslag på nya infrastruktursatsningar eller förslag som ska göra att den fria rörligheten inom EU fungerar bättre.

Vill du vara med och förbättra näringslivets villkor och öka antalet arbetstillfällen inom EU? Europeiska kommissionen tar i sitt samråd emot synpunkter fram till den 7 augusti 2012.

Mer information

Hos Europeiska kommissionen internationella webbsida kan du lämna dina synpunkter.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies