Amerikanska-och-kinesiska-sedlar.jpg

Omfördelning i världshandeln när Kina- och USA-konflikten trappas upp

2019-06-18

Vissa branscher i Sverige drabbas mer än andra av den nuvarande handelskonflikten mellan USA och Kina. Men den stora förändringen för Sverige, EU och resten av världen blir en omfördelning av handeln mellan länder på en världsmarknad som krymper. Den slutsatsen drar Kommerskollegium i sin senaste rapport om Sveriges utrikeshandel.

Effekterna av handelskonflikten mellan USA och Kinakonflikten ägnas ett eget kapitel i kvartalsrapporten.

– Handelskonfliktens påverkan på bnp beräknas bli marginell när ekonomin väl anpassats till de nya förutsättningarna. Men för vissa branscher som textil, elektronik och telekom kan exporten från Sverige och EU komma att minska något medan exporten av läkemedel och transportmedel kan förväntas öka, säger Fredrik Gisselman, utredare på Kommerskollegium.

Beräkningarna ingår i Kommerskollegiums pågående utredning av effekterna av USA–Kina-konflikten. Utredningen beräknas bli klar under senare delen av 2019.

Exporten av kemivaror ökade mest

Liksom tidigare kvartal visar den nya rapporten över Sveriges utrikeshandel en fortsatt stor skillnad mellan värde och volym. Skillnaden beror på en kombination av prisökningar och växelkurseffekter och gäller både export och import. I värde ökade varuexporten med 11 procent och varuimporten med 5,3 procent jämfört med samma period förra året. Allra mest ökade värdet av kemivaruexporten – upp 19 procent. Där står läkemedelsexporten för en mycket stor del. I volym ökade den svenska varuexporten endast med 4 procent medan importökningen i stort sett var oförändrad.

Tjänstehandeln gav ett positivt netto på 7,7 miljarder kronor när exporten ökade med 14 procent och importen med 8,3 procent.

Läs kvartalsrapporten

Sveriges utrikeshandelmed varor och tjänster samt direktinvesteringar – första kvartalet 2019

Kontakt

Fredrik Gisselman, 073–424 49 33, fredrik.g...@kommers.se (Kina–USA-utredningen)

Petter Stålenheim, 08-690 48 49, petter.st...@kommers.se (Kina–USA, handelsstatistik, ekonomisk analys)

Camilla Prawitz, 08-690 48 52, camilla....@kommers.se (handelsstatistik, ekonomisk analys)

Hannes Jägerstedt, 08-690 48 69, hannes.ja...@kommers.se (handelsstatistik, ekonomisk analys)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies