Lager.JPG

Ny internationell databas över globala värdekedjor

2013-01-17

Den 16 januari lanserade OECD och WTO en ny gemensam databas över globala värdekedjor. Databasen kompletterar traditionell handelsstatistik och möjliggör nya analyser av globala värdekedjor. Den gör det möjligt att mäta förädlingsvärdet som varje land skapar längs värdekedjan.

Databasen OECD-WTO Trade in Value Added (TiVA) innehåller indikatorer för 40 länder (alla OECD länder, Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Ryssland och Sydafrika) över åren 2005, 2008 och 2009 och nedbrutet på 18 industrier.

Informationen från databasen är tillgänglig för alla via internet och möjliggör analys av bland annat tjänsternas bidrag i de globala värdekedjorna och importens betydelse för exporten. Den gör det också möjligt att studera utvecklingsländernas roll i de globala värdekedjorna samt hur förändringar i utbud och efterfrågan kan påverka produktionen i olika led.

Kommerskollegium har tidigare i rapporten "Made in Sweden?" beskrivit relationen mellan Sveriges export och import. Den nya databasen (TiVA) möjliggör liknande analyser på global nivå.

Mer information:

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies