Ny webbportal samlar information om marknadskontroll

2011-02-04

På den nya webbportalen Marknadskontroll.se finns samlad information om vilka regler och märkningsbestämmelser som gäller för produkterna i handeln. Portalen riktar sig till både företag och till privatpersoner.

Det är näringsidkarnas ansvar att se till att de produkter de säljer är säkra. För att säkerställa att produkterna uppfyller gällande lagstiftning utövar myndigheterna tillsyn över de produkter som finns på marknaden. Denna kontroll kallas marknadskontroll och kan omfatta exempelvis kontroll av märkning, genomgång av teknisk dokumentation och provning.

Den nya webbportalen är ett samarbete mellan 17 myndigheter som alla ingår i SWEDAC:s marknadskontrollråd och vars arbete berör tillsynen av produkter och har skapats i ambition att ge en samlad bild av området. På portalen finns information om vilken myndighet som ansvarar för kontrollen av vilken produkt. Mer information hittar man sedan på respektive myndighets webbplats.

Kommerskollegium är medlem i Marknadskontrollrådet som myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kollegiet bidrar aktivt till information om regler som berör fri varurörlighet både på den Inre marknaden och internationellt.

Besök portalen www.marknadskontroll.se

Läs mer om Marknadskontrollrådets arbete här

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies