4freedoms-16facts.jpg

Ny rapport: Ekonomiska effekter av EU:s inre marknad

2015-05-06

EU:s inre marknad har haft en påtaglig effekt på ökningen av BNP och på handeln inom EU utan att för den skull skada handeln med länder utanför EU. Den slutsatsen går att dra av forskningen som gjorts om de ekonomiska effekterna av den inre marknaden, visar Kommerskollegiums nya rapport.

I rapporten visar Kommerskollegium vilka ekonomiska effekter som forskningen anser att den inre marknaden har haft på de fria rörligheten för varor, tjänster, personer och kapital. Mer än ett 70-tal svenska och internationella forskningsrapporter har analyserats och från dem har ett antal slutsatser kunnat dras.

  • Europeiska konsumenter har fått ett större utbud av varor att välja på.
  • Konsumentpriserna på varor har sjunkit.
  • Den fria rörligheten av kapital har i hög grad bidragit till att underlätta för utländska direktinvesteringar inom, till och från den inre marknaden.
  • Det är inte så många personer som flyttar mellan EU-länderna. De som flyttar gör i regel det för att jobba. I Sverige utgör icke-svenska EU-medborgare 3 procent av befolkningen, enligt Eurostat.
  • De som flyttar till ett annat EU-land är i genomsnitt relativ kvalificerade, vilket har gjort att några av de länder de kommer ifrån har fått brist i vissa yrken.
  • Det är för tidigt att dra slutsatser av effekterna av den fria rörligheten för tjänster eftersom den huvudsakliga EU-lagstiftningen för tjänster trädde i kraft först 2009.
  • Informations- och kommunikationsmarknaden inom EU är fortfarande fragmenterad och gör att kostnader för företag och privatpersoner är högre i EU än i USA.

Mer information

Frågor besvaras av Erik Dahlberg, Kommerskollegium
Tel: 08-690 48 75
E-post: erik.da...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies