inre_marknad.jpg

Ny exportstrategi för Sverige

2015-09-28

Den 28 september presenterade närings- och innovationsminister Mikael Damberg Sveriges nya exportstrategi. Syftet med strategin är att stärka svenska företags export- och internationaliseringsmöjligheter på viktiga marknader och öka antalet exporterande företag.

– Regeringen har lagt fram en exportstrategi, som tar sin utgångspunkt i hur den globala handeln faktiskt ser ut idag. Kommerskollegium har i flertalet utredningar visat att bland annat personrörlighet, dataflöden och tjänstehandel måste vara i fokus. De här frågorna finns nu med bland de prioriterade insatserna i exportstrategin. Vi ser nu fram emot att i samverkan med övriga aktörer ta itu med de utmaningar som den svenska utrikeshandeln står inför, säger Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium.

Exportstrategin innehåller satsningar på 22 prioriterade områden, baserade på de behov och önskemål som framförts från såväl stora som små och medelstora företag.

En del i regeringens exportstrategi är att underlätta för företagen att etablera sig utomlands genom ett samordnat exportstöd genom ett så kallat "Team Sweden". I Team Sweden ingår de viktigaste departementen och myndigheterna som arbetar med exporten. Kommerskollegium är en av aktörerna.

Förra veckan meddelade Kommerskollegium att Sveriges export av varor och tjänster ökade med 8,3 procent under det första halvåret 2015. Men även om exporten går uppåt så har återhämtningen i Sverige hittills varit svag jämfört med andra länder.

Mer information


Läs hela Exportstrategin

Läs regeringens pressmeddelande om Exportstrategi

Läs mer om Team Sweden på Regeringens webbplats

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies