spice.jpg

Klart för Sverige att lagstifta mot Spice

2014-11-27

Det är nu öppet för Sverige att lagstifta mot substanser i narkotikapreparatet Spice. Detta sedan Sverige genom ett så kallat brådskande förfarande har anmält avsikten att förbjuda substanserna till EU-kommissionen.

När EU-länderna lagstiftar om tekniska regler för produkter ska de anmälas till EU-kommissionen enligt en viss procedur. Syftet är att förhindra att nya, omotiverade handelshinder uppstår.

Förslagen på produktregler läggs upp i den så kallade Tris-databasen som är öppen för alla. Kommissionen, andra EU-länder och enskilda intressenter kan sedan lämna synpunkter på förslagen - ett slags europeiskt remissförfarande.

Remisstiden är normalt tre månader och under den tiden får reglerna inte träda i kraft i EU-landet som skickat in förslaget. Men när det är bråttom att få nya regler på plats, som i fallet med droger som Spice, kan medlemsländerna göra avsteg från denna anmälningsprocedur.

I fallet Spice har Sverige genom Socialdepartementet anmält lagstiftningsförslaget till EU-kommissionen som vanligt, men behöver inte vänta på synpunkter innan förbudet kan träda i kraft. Det finns dock fortfarande möjlighet för kommissionen och andra intressenter att lämna synpunkter på förslagen. Sverige har valt att avvakta kommissionens yttrande innan förbudet införs.

- Handel med syntetiska droger är ett gränsöverskridande problem. Att Sverige och andra EU-länder anmäler lagförslag om förbud mot narkotiska ämnen, som i fallet med Spice, gör att länderna kan dra lärdom av varandras reglering. På så vis kan EU-länderna samarbeta för att få bort narkotiska substanser som är farliga, säger Andreas Bredskog, utredare vid Kommerskollegium.

Kommerskollegium stöttar departement och myndigheter i att bedöma om svenska förslag till produktregler ska anmälas till kommissionen. Det är också vi som skickar in myndigheternas anmälningar, alltså även Regeringskansliets, till kommissionen.

Frågor besvaras av Andreas Bredskog, Kommerskollegium
Tel: 08-690 4975
E-post: andreas....@kommers.se

Mer information om skyldigheten att anmäla nya varuregler till kommissionen

Läs i Tris-databasen vilka nya regler för varor som föreslås av EU-länderna just nu

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies