Just-add-services.jpg

Med tillsats av tjänster säljer livsmedel bättre

2013-10-31

Företag i livsmedelsindustrin är lika beroende av tjänster som tillverkningsindustrin. Utan tjänster kan inga livsmedel bli till eller nå middagsbordet. Det är slutsatser från en fallstudie som Kommerskollegium gjort av livsmedelsföretaget Aromatic.

Kommerskollegium har tidigare visat hur tillverkningsindustrin använder allt mer tjänster, att sektorn tjänstefieras. Tjänstefieringen av industrin är idag välkänd och denna nya studie visar hur ett livsmedelsföretag använder tjänster och vilka tjänster de säljer tillsammans med sina produkter. Tjänsterna behövs för att göra tillverkningen effektiv och göra företagets produkter attraktiva för kunderna (bland annat genom anpassning till kunders individuella behov). Sammanlagt använder Aromatic ungefär 50 tjänster för att tillverka och sälja sina produkter, och de erbjuder själva ett tiotal tjänster. Detta är ungefär samma tjänstebehov som tillverkningsföretaget Sandvik Tooling enligt Kommerskollegiums tidigare studie.

Det tydliga tjänstebehovet innebär att länder som vill underlätta för sin livsmedelsindustri bör titta på hur de kan bidra till att företagen kan få tillgång till rätt tjänster, i rätt tid och till rätt pris. Ett sätt kan vara att i handelsförhandlingarna se hur tjänsteliberaliseringar kan stödja livsmedelsföretagens tillverkning och handel.

 

Mer information

Läs rapporten Just Add Services - a case study on servicification and the agri-food sector

 

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies