inre_marknad_stjarnor.jpg

Lättare få personnummer för EU-medborgare med privat sjukförsäkring

2012-12-17

Nu blir det lättare för EU-medborgare med privat sjukförsäkring att få personnummer. Då personnumret är kopplat till ett flertal viktiga funktioner och tjänster i Sverige ökar nu möjligheten för dessa personer att få tillträde till det svenska samhället. 

Obs! Uppdatering i slutet av nyhetstexten.

För att få ett personnummer i Sverige måste en EU-medborgare utan arbete kunna visa att han eller hon har en heltäckande sjukförsäkring för vård i Sverige. Det har inte varit ett problem för personer med statlig sjukförsäkring, eftersom denna typ av försäkring som regel har godtagits som heltäckande. Privat sjukförsäkring har däremot hittills inte godtagits. Skatteverket ändrar nu denna praxis.

Ett trettiotal personer har hört av sig till Kommerskollegiums Solvitfunktion, som ingår i ett nätverk som löser problem för den fria rörligheten inom EU. Flera andra organisationer som arbetar med gränsöverskridande frågor har uppmärksammat Solvit på problemen med koppling till personnummer.

Kommerskollegium välkomnar att EU-medborgare med privat sjukförsäkring bör kunna få lättare att arbeta, studera och bo i Sverige.

- Personnummer är kopplat till många viktiga funktioner och tjänster i det svenska samhället. Öppna bankkonto och skaffa bostad är exempel på sådant som försvåras om man inte har ett personnummer. Vissa arbetsgivare vill heller inte skriva anställningskontrakt med personer som inte har personnummer, säger Sofia Råsmar, utredare vid Kommerskollegium.

Skatteverket har redan tidigare genomfört förändringar som har gjort det lättare för EU-medborgare att få personnummer. För vissa grupper kvarstår dock problemen, exempelvis för studenter som inte kan visa att de ska vistas längre än ett år i Sverige. Kommerskollegium kommer att arbeta vidare för att lösa hinder för den fria rörligheten för personer.

Uppdatering 2014-01-09
Sedan denna nyhet skrevs har många hört av sig till Kommerskollegium om fortsatta svårigheter att få personnummer, trots att Skatteverket ändrade sina rutiner till att även börja pröva privata sjukförsäkringar, som ofta är ett villkor för att en utländsk person ska få personnummer. De fortsatta svårigheterna beror på att Skatteverkets krav på de privata sjukförsäkringarna är så höga att det i praktiken förefaller omöjligt att få tag på en sådan försäkring. Kommerskollegium har varit i kontakt med ett flertal stora försäkringsbolag och ingen av dessa hade en försäkring som uppfyllde Skatteverkets krav. Ändringen medförde därför inte att det blev enklare för EU-medborgare utan arbete att få personnummer.

Rapport om hinder för EU-medborgare i Sverige

Kommerskollegium har kartlagt hinder för EU-medborgare i Sverige i rapporten Att flytta till Sverige - hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare.

Nya webbsidor om fri rörlighet för EU-medborgare

Gå till Kommerskollegiums webbsidor om den fria rörligheten för EU-medborgare.

Mer information:

Frågor besvaras av:
Ilja Tykesson, Kommerskollegium
Tel: 08-690 49 46
E-post: ilja.ty...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies