business.jpg

Borttagna svenska krav på utländska
företag stoppar EU:s rättsliga process

2011-10-04

Europeiska kommissionen lägger ner en rättslig process mot Sverige. Detta sedan Sverige har tagit bort vissa krav i den svenska filiallagstiftningen. För att som utländskt företag få bedriva ekonomisk verksamhet i Sverige krävdes tidigare bland annat registrering av utländsk filial eller etablering av dotterbolag, samt en delgivningsmottagare bosatt i Sverige.

Enligt kommissionen kunde detta verka avskräckande eller till och med hindra utländska företag från att erbjuda sina tjänster i Sverige. Med de nya reglerna behöver exempelvis en tysk managementkonsult inte längre registrera en filial i Sverige för att erbjuda sina tjänster på den svenska marknaden.

Kommissionen ansåg att lagstiftningen stred mot EU:s regler om fri rörlighet och tjänstedirektivet. Även Kommerskollegium ansåg i sitt yttrande över den så kallade filiallagsutredningen i oktober 2010 att vissa delar av den svenska lagstiftningen stred mot EU-rätten. Eftersom den svenska lagstiftningen nu har ändrats har kommissionen valt att avsluta den rättsliga processen.

EU-kommissionens pressmeddelande
Läs här 

Kommerskollegiums yttrande över filiallagsutredningen
Ladda ner

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies