CETA-analys.jpg

Kommerskollegium i CETA-seminarium

2016-12-05

Idag deltog Kommerskollegiums Anna Sabelström i ett seminarium om CETA-avtalet i Europahuset. Handelsavtalet mellan EU och Kanada ska fastställa en ny standard för global handel och seminariet spelades in av SVT Forum.

Den 30 oktober slöt EU och Kanada ett övergripande avtal om ekonomi och handel, det s.k. CETA-avtalet. Innan det kan träda i kraft ska det ratificeras av Europaparlamentet. Utskottet för internationell handel ska rösta om avtalet i december och därefter ska det samlade parlamentet ta ställning under en plenarsession.

Kommerskollegiums ämnesråd Anna Sabelström deltog under måndagen i ett seminarium på Europahuset i Stockholm om innehållet i det nya avtalet och dess konsekvenser för Sverige.

Se seminariet

Se seminariet på SVT Forum

Mer information

Analys av frihandelsavtalet CETAs eventuella effekter på miljö, människors och djurs hälsa samt demokratiskt beslutsfattande

Frågor och svar om CETA

För frågor kontakta Anna Sabelström:
Tel: 073-424 48 43
E-post: anna.sab...@kommers.se

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies