verksamhet1.jpg

Kommerskollegium åter på plats i Liberia

2015-06-04

Två medarbetare från Kommerskollegium kommer att arbeta i Liberia med tekniskt stöd inför landets pågående WTO anslutning. Projektet handlar om att långsiktigt bygga individuell såväl som institutionell kapacitet inför anslutningen. Projektet är femårigt och helt finansierat av Sida.

Som ett led i Kommerskollegiums arbete med handelstekniskt bistånd finns sedan mitten av maj en medarbetare utstationerad på Liberias handelsdepartement i Monrovia. Efter sommaren ansluter ytterligare en medarbetare. Redan 2013 stationerade kollegiet ut medarbetare på handelsdepartementet men tvingades sommaren 2014 att kalla hem dem till följd av det rådande hälsoläget under Ebolautbrottet.

Liberia hade sitt andra förhandlingsmöte i maj 2015. I och med ett inplanerat tredje möte i juli 2015 avser Liberia att vara färdiga med allt tekniska arbete som krävs samt att ha avslutat bilaterala förhandlingar med aktuella WTO-medlemmar. Planen är sedan att Liberia formellt ska antas som ny WTO-medlem på WTO:s tionde ministerkonferens i Nairobi i december 2015. Det innebär en process på rekordsnabba fyra år från i början av 2012 då arbetet i praktiken först tog fart. Alla WTO anslutningar är unika i sitt slag men sedan WTO:s bildande 1995 tar anslutningsprocessen ofta någonstans mellan 10 till 15 år att genomföra.

Liberia ansökte om medlemskap i WTO 2007. Ett första förhandlingsmöte hölls 2012 men först i och med att president Ellen Johnson-Sirleaf förra våren uttalade ett starkt politiskt stöd för Liberias kommande WTO-medlemskap, har processen tagit ny fart.

Mer information

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies