PatrikTingvall-webb2.jpg

Kommerskollegium anställer chefekonom

2017-09-27

Patrik Tingvall, professor i nationalekonomi blir chefekonom på Kommerskollegium Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik.

- Det behövs fler sakliga och nyanserade röster i den handelspolitiska diskussionen och jag är därför väldigt glad för att Patrik börjar hos oss på kollegiet. Med Patrik får vi djup akademisk sakkompetens som både breddar den offentliga diskussionen och bidrar till att utveckla den gedigna kunskap vi har här på kollegiet, säger GD Anna Stellinger.

Patrik Tingvall kommer närmast från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analys (Tillväxtanalys) där han arbetat med näringspolitiska analyser. Han har också varit verksam vid Ratio, näringslivets forskningsinstitut och har ett förflutet som forskare vid Handelshögskolan i Stockholm där han också var med och startade China Economic Research Center (CERC). Han har även varit verksam vid Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning, FIEF. Patrik Tingvalls forskning har framför allt handlat om internationell handel, handelsfrågor och tillväxt, i kombination med mikroekonometriska analyser.

- Handelsfrågorna har följt mig genom min karriär så uppdraget som chefekonom på Kommerskollegium känns lite som att komma hem, även om det är till en ny arbetsplats, säger Patrik Tingvall.

Patrik Tingvalls uppdrag är att förstärka Kommerskollegiums ekonomiska analyser och på olika sätt bidra till att öka kunskapen om frihandel och fri rörlighet. Den 1 november börjar Patrik Tingvall som chefekonom på Kommerskollegium.

För mer information kontakta:

Patrik Tingvall, tel: 073-650 20 30

Anna Stellinger, tel: GD 073-424 49 90

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies