online-trade-offline-rules.jpg

Kollegiet yttrar sig över Kommissionens förslag till beskattning av den digitala ekonomin

2018-05-09

I slutet av mars presenterade Kommissionen två förslag till direktiv om beskattning av digitala tjänster inom EU. Det ena förslaget handlar om att företags ”digitala närvaro” i olika EU-länder ska användas för att beräkna var, och hur mycket, företag ska betala i bolagsskatt. Det andra förslaget introducerar en helt ny, temporär, punktskatt om tre procent av intäkterna för företag som tillhandahåller digitala tjänster inom EU.

Kollegiet bedömer att förslaget kan påverka handeln inom EU och EU:s digitala inre marknad negativt. Digitala lösningar och digitala plattformar är enligt kollegiets tidigare utredningar viktiga för handeln och bidrar till innovation. Kollegiet ställer sig frågande till om det är rimligt att ha andra principer för beskattning av ”digitala” företag än ”traditionella” företag. En punktskatt på digitala företags intäkter riskerar dessutom att bli onödigt betungande eftersom stora intäkter inte alls behöver innebära stor vinst. Kollegiet har även synpunkter på att förslaget utgår från enskildas användning av digitala tjänster, som inte nödvändigtvis skapar ett värde som bör beskattats och som väcker integritetsskyddsfrågor.

Mer om Kommissionens förslag och Kommerskollegiums yttrande

Länk till Kommerskollegiums yttrande

Kontakt

Erik Dahlberg, erik.da...@kommers.se och 08-690 48 75

Olivier Linden, olivier...@kommers.se och 08-690 48 31

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies