Kretskort.gif

Importera insatsvaror tullfritt –
ansök om tullsuspension

2011-07-07

Under 2010 sparade svenska företag drygt 136 miljoner kronor genom att importera insatsvaror som är tullfria under EU:s tullsuspensionssystem. Ett av företagen är Eka Chemicals som 2009 ansökte om tullsuspension för en produkt de använder vid tillverkning av varor inom kemiområdet.

”Det innebar en mycket liten arbetsinsats för möjligheten att tjäna mycket pengar för företaget. Vi har i nuläget tjänat mer än vi hade räknat med”, säger Åsa Nilsson på Eka Chemicals när hon tillfrågas om hur företaget upplevde ansökningsprocessen.

Tullsuspension innebär att den normala importtullen för en vara enligt EU:s tulltaxa upphävs för normalt fem år, med möjlighet till förlängning. Alla företag i EU kan sedan importera den varan tullfritt eller till en lägre tull än den normala, oavsett exportland. I vissa fall gäller förmånen för en viss importvolym (tullkvot).

Nu är det dags att ansöka om tullfrihet för de insatsvaror du behöver i din tillverkning. Senast den 1 september behöver vi din ansökan för varor som blir tullfria från den 1 juli 2012.

Vill du ansöka om tullsuspension eller tullkvot ska du först försäkra dig om att

• varan är en insatsvara till industrin

• det inte finns någon tillverkning inom EU (eller Turkiet) av samma eller liknande vara

• den tull som skulle ha tagits ut uppgår till minst 20 000 euro per år

• varorna inte omfattas av ett ensamrättsavtal


Läs mer om hur du ansöker om tullsuspensioner


Du är välkommen att kontakta Anna Hallam på Kommerskollegium för mer information.
Tel: 08-690 48 64

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies