verksamhet1.jpg

Import från Kap Verde ges nya tullförmåner från 1 januari 2012

2011-12-21

Från 1 januari 2012 kommer cirka 6300 varor att kunna importeras tullfritt från Kap Verde. Detta tack vare Kap Verdes tillträde till EU:s särskilda stimulansordning för hållbar utveckling och gott styre, även kallat GSP Plus.

Kap Verde är en relativt nybliven medlem i WTO och har tack vare en god ekonomisk utveckling de senaste åren upphört att klassas av FN som ett av världens Minst Utvecklade Länder (MUL). Detta medför att Kap Verde inte längre kan dra nytta av EU:s initiativ Everything But Arms, som innebär fullständigt tull- och kvotafritt marknadstillträde för MUL. Från den 1 januari 2012 skulle Kap Verde i stället ha varit hänvisat till de grundläggande GSP-förmånerna, som är långt mindre omfattande. Tack vara det positiva svaret på ansökan om GSP Plus kan landet nu fortsätta att exportera tullfritt till EU inom för landet viktiga produktområden som till exempel fisk och kläder.

GSP Plus är ett delsystem inom EU:s allmänna preferenssystem med tullförmåner för utvecklingsländer, GSP. GSP Plus ger tullfrihet för ett större antal produkter än det generella GSP. Villkoret är att länderna förbinder sig att implementera och följa ett antal konventioner om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Systemet riktar sig till mindre länder med sårbara ekonomier som har en export koncentrerad till enstaka produkter och är i fortsatt behov av stöd för sin integration i världshandeln.

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies