Hur ska ett EU-gemensamt system för e-ID vara utformat?

2011-02-21

Europeiska kommissionen inrättade den 18 februari ett samråd om hur framtidens elektroniska legitimationer och signaturer ska utformas för EU:s användare. Kommissionen vill nu ha in synpunkter från allmänheten för att kunna kartlägga förväntningarna på standardisering inom området.

I framtiden ska det i enlighet med EU:s digitala agenda vara möjligt att använda sin nationella e-legitimation i hela EU. Idag finns en mängd olika system i EU:s medlemsländer för autentisering vid användande av elektroniska tjänster.

Genom det nya samrådet vill kommissionen undersöka medborgarnas förväntningar på de kommande EU-bestämmelserna inom området. Man vill få in synpunkter på hur ett nytt system bör fungera tekniskt, hur behovet av e-legitimation skiljer sig åt mellan olika grupper samt vilka principer som ska gälla för godkännande av e-legitimationer över nationsgränserna.

Resultatet av samrådet kommer att användas vid en kommande översyn av direktivet om e-signaturer samt i framtagandet av ett system för ömsesidigt erkännande av e-legitimation och e-autentisering.

Lämna dina synpunkter till samrådet senast den 15 april 2011. Läs mer om samrådet och hur du skickar in dina synpunkter här (på engelska)

Läs mer om EU:s digitala agenda här (på engelska)

Till nyhetsarkivet

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies